Mediacje

Przeprowadzamy rozmowy mediacyjne z zakresu prawa indywidualnego i biznesowego

Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporów, w której nie ma osób
przegranych.
 
Mediator to osoba, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem mediacji
pozostając bezstronnym i neutralnym, zarówno do stron jak i do zaistniałego konfliktu.
Podczas mediacji mediator nie podejmuje decyzji, nie wydaje wyroków. Cały proces
mediacji jest poufny.
 
Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy podjąć próbę polubownego
rozwiązania sporu i wykazać ten fakt w pozwie (wniosku). Zrób to składając wniosek o
mediację.
Ugoda zawarta w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej.
Nadanie jej klauzuli wykonalności umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 
Zapraszamy na mediację:
– cywilną,
– gospodarczą,
– rodzinną,
– pracowniczą,
– karną.
 
Mediacje prowadzimy wspólnie tak, aby dać Państwu poczucie komfortu i
bezpieczeństwa.
 
Korzystając z mediacji oszczędzają Państwo czas, nerwy i pieniądze.
 
Zadzwoń: +48 459 594 555
Napisz: biuro@kancelariagtpg.pl