Oferta

Sprawdź poniżej z jakiego zakresu prawa świadczymy kompleksowe usługi

Klient biznesowy

Kancelaria GTPG mając na uwadze, że w dzisiejszych czasach otoczenie biznesowe każdego przedsiębiorcy zmienia się nieustannie i niezbędne jest solidne zabezpieczenie prawne, gwarantuje wszechstronną i profesjonalną pomoc prawną klientom biznesowym.
Będąc nie tylko prawnikami, ale i przedsiębiorcami rozumiemy, że każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą zależy na tym, aby skupić się przede wszystkim na jej prowadzeniu i rozwijaniu, dlatego staramy się odciążyć naszych Klientów i wspomóc Ich naszym doświadczeniem w realizacji Ich celów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla Klientów biznesowych.

Zobacz pełną ofertę

Klient indywidualny

Zachęcamy do współpracy Klientów indywidualnych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Zapewniamy Państwu pełną dyspozycyjność, dyskrecję oraz świadczenie usług prawnych z zachowaniem zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a także pełną poufność uzyskiwanych informacji w związku z powierzonymi nam sprawami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla Klientów indywidualnych.

Zobacz pełną ofertę

Mediacje

Mediacja coraz śmielej i odważniej wchodzi do polskiego porządku prawnego. Jest ona próbą polubownego rozwiązania sporu, przed rozpoczęciem postępowania sądowego, a także w jego trakcie. Na mediacji jest miejsce na wypowiedzenie swoich racji, a także oddech i złapanie dystansu do tego, czego oczekujemy, a o co, tak naprawdę nam chodzi. Co ważne, mediacja jest dobrowolna, a osoba mediatora neutralna i bezstronna do konfliktu zaistniałego między stronami. Pomaga ona jednak dojść stronom do kompromisów, tak, by każdy wyciągnął z niej coś dla siebie. Postępowanie mediacyjne w każdej chwili można zakończyć. Istnieją dwie możliwości jej zakończenia: zerwanie rozmów mediacyjnych i powrót na ścieżkę postępowania sądowego, bądź podpisanie ugody, która następnie zostanie zatwierdzona przez Sąd. Drugie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze dla obu stron, patrząc z każdej strony: emocji, czasu, oraz kosztów. Przede wszystkim to strony decydują o treści ugody, a nie Sąd narzuca rozwiązanie. To strony najlepiej powinny wiedzieć, co dla nich najważniejsze i jak mogą się porozumieć. Sąd ocenia dowody i na ich podstawie wydaje wyrok.

Próbując mediacji, nigdy nic nie tracimy. Jest to proces poufny, którego ustalenia oraz negocjacje, nigdy nie mogą stać się narzędziem działającym na szkodę drugiej strony. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mediacyjną.

Zobacz pełną ofertę