O Kancelarii

Poznaj naszą Kancelarię i cały zespół

O Kancelarii

GTPG Kancelaria Radców Prawnych Grzegorek Tucholski Patalon Głowacki Spółka Partnerska została założona przez wykwalifikowanych i doświadczonych radców prawnych specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, z których każdy wniósł do niej wypracowane przez lata doświadczenie praktyczne i „know-how”. Spółka posiada biura w centrum Bydgoszczy oraz w Fordonie, a usługi prawne świadczymy na terenie całego kraju. W pełni angażujemy się w powierzone zadania, które realizujemy ze szczególną dbałością o interesy naszych Klientów. Zapewniamy wysokiej jakości kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom oraz świadczymy usługi prawne dla klientów indywidualnych. Będąc nie tylko prawnikami, ale i przedsiębiorcami rozumiemy, że każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą zależy na tym, aby skupić się przede wszystkim na jej prowadzeniu i rozwijaniu, dlatego staramy się odciążyć naszych Klientów i wspomóc ich naszym doświadczeniem w realizacji swoich celów.

Do grona Partnerów należą doświadczeni mediatorzy. Stoimy na stanowisku, że przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy podjąć realną próbę polubownego rozwiązania sporu. Zapewniamy fachową i bezstronną mediację. Pozostajemy w stałej współpracy z innymi profesjonalnymi i wyspecjalizowanymi podmiotami (m.in. biegłymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, rzecznikami patentowymi) w zakresie niezbędnym do zapewnienia Klientom kompleksowej i specjalistycznej obsługi. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy oraz świadczenie usług prawnych z zachowaniem zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a także pełną poufność uzyskiwanych informacji w związku z powierzonymi nam sprawami.

Poznaj nasz zespół

Monika Grzegorek

radca prawny, mediator

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. W latach 2015-2018 odbyła aplikację radcowską. Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP Bydgoszcz. Od dziecka silnie związana z pomocą drugiemu człowiekowi. Była Wolontariuszem Wolontariuszy Miejskich w Bydgoszczy, następnie świadczyła pomoc prawną w Studenckiej Poradni Prawnej w Gdańsku. Ukończyła kursy mediacyjne i od 2015 roku jest stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów RODO oraz wdrażania dokumentów, zgodnych z rozporządzeniem do firm. Obsługuje również domy produkcyjne, przez co, szczegółowo poznała rynek telewizyjny i reklamowy. Do każdej sprawy podchodzi jednostkowo, z tym samym, ogromnym zaangażowaniem. Prywatnie, interesuje się sportem oraz podróżami. Angażuje się w prace twórcze, naukowe oraz pomoc na rzecz zwierząt.
 
Kontakt: m.grzegorek@kancelariagtpg.pl

Marcin Tucholski

radca prawny, mediator

Absolwent UMK w Toruniu. W latach 2015-2017 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W 2018 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych (nr wpisu BD-1492).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów i aplikacji radcowskiej współpracując z wieloma kancelariami radców prawnych z Bydgoszczy, świadcząc obsługę prawną dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przez wiele lat pracował na stanowisku kierownika ds. prawno-administracyjnych w jednej z bydgoskich firm, zdobywając kompetencje w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych w tym urzędów miast i gmin, gminnych jednostek organizacyjnych jak i gminnych spółek prawa handlowego. Świadczy także stałe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego. Od kilku lat zasiada w radzie nadzorczej jednej ze spółek. Ponadto specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego.
W kręgu jego zainteresowań pozostaje mediacja i pozasądowe metody rozwiązywania sporów. W 2016 r. uzyskał uprawnienia mediatora. W tym samym roku ukończył również specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczych. Wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
 
Kontakt: m.tucholski@kancelariagtpg.pl

Sebastian Patalon

radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa spółek na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego i obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, prawa spółek handlowych (w szczególności z zakresu modelowania struktur korporacyjnych; łączenia, podziałów i przekształceń podmiotów prawa handlowego), prawa Specjalnych Stref Ekonomicznych, a także prawa umów handlowych oraz prawa spadkowego (w szczególności w zakresie sukcesji biznesu).
 
Kontakt: s.patalon@kancelariagtpg.pl

Szymon Głowacki

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył trzyletnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a następnie zdał egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. Na listę radców prawnych został wpisany w 2017 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radcowskich i adwokackich w Bydgoszczy. W ramach wykonywanej praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i obsługą prawną spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z sektora ubezpieczeń gospodarczych. Zajmuje się również obsługą prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Reprezentuje także Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa administracyjnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa medycznego.
 
Kontakt: sz.glowacki@kancelariagtpg.pl