Kontakt

Skontaktuj się z nami i pozwól zająć się Twoimi problemami prawnymi

Skontaktuj się z nami

GTPG KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Grzegorek Tucholski Patalon Głowacki Spółka Partnerska

SIEDZIBA GŁÓWNA
pl. Wełniany Rynek 10/11
86-036 Bydgoszcz

 

BIURO II

(Wjazd od ulicy Korfantego)
ul. Ks. Henryka Szumana 17
85-796 Bydgoszcz

 

BIURO III

ul. Wilcza 29a/7
00-544 Warszawa

MAIL: biuro@kancelariagtpg.pl
TEL: 459 594 555

 

 

KRS 0000924606
NIP 5542997707
REGON 520187007

Numer rachunku bankowego: 96 1050 1139 1000 0092 9029 3654

setTimeout(function(){ mapboxgl.accessToken = 'pk.eyJ1Ijoic3AtbWVkaWEiLCJhIjoiY2tiamd1ZXQ5MHAyODJ6cHY4MGZ6MGppbiJ9.SyUq_YhZl680EbzdLunZ3w'; var map = new mapboxgl.Map({ container: 'map', style: 'mapbox://styles/mapbox/light-v10?optimize=true', zoom: 11, center: [ '18.150482', '53.115341'] }); var mq = window.matchMedia( "(min-width: 520px)" ); if (mq.matches){ map.setZoom(11); //set map zoom level for desktop size } else { map.setZoom(10); //set map zoom level for mobile size setTimeout(function(){ map.flyTo({ center: [ '18.0720482', '53.115341'] }); },300) }; var el = document.createElement('div'); el.className = 'marker'; el.style.backgroundImage = 'url(/wp-content/themes/gtpg/img/pin.svg)'; el.style.width = '33px'; el.style.height = '42px'; var marker = new mapboxgl.Marker(el) .setLngLat([17.995870, 53.120880]) .addTo(map); var el = document.createElement('div'); el.className = 'marker'; el.style.backgroundImage = 'url(/wp-content/themes/gtpg/img/pin.svg)'; el.style.width = '33px'; el.style.height = '42px'; var marker = new mapboxgl.Marker(el) .setLngLat([18.120390, 53.152230]) .addTo(map); var el = document.createElement('div'); el.className = 'marker'; el.style.backgroundImage = 'url(/wp-content/themes/gtpg/img/pin.svg)'; el.style.width = '33px'; el.style.height = '42px'; var marker = new mapboxgl.Marker(el) .setLngLat([21.016350, 52.224920]) .addTo(map); map.panBy([-300, 0]); var nav = new mapboxgl.NavigationControl(); map.addControl(nav, 'top-right'); },500)

Formularz kontaktowy